Ryggskott.


Innehåll

Hem

Anatomi &
Biomekanik

Vad har hänt vid
ett ryggskott ?

Behandling
Ryggskott

Vanliga frågor om
ryggskott


Länkar

Kiropraktik
Göteborg

Skoinlägg

 

 

Intresant läsning

Ischias

Hälsporre

 

 

Ryggskott

Ryggskott.info är skriven av Kristofer Eklund Leg. Kiropraktor och Leg. Sjukgymnast (MDT-B) med flera års erfarenhet av behandling och undersökning av ryggskott.
Sidan är skriven på ett enkelt sätt för både privatpersoner och vårdpersonal.
Första sidan består av en sammanfattning och du kan läsa djupare på övriga sidorna.

Sammanfattning om ryggskott

Ryggskott betyder att man fått ont i ländryggen. Ryggskott uppstår ofta plötsligt men kan även komma mer smygande.

Vad händer vid ett ryggskott?
Den vanligaste orsaken till ryggskott är att man under en längre tid (ofta år) successivt har utmattat sina diskar, vanligtvis bakåt. Det bildas små sprickor i diskarna och vid tex lyft så förvärras sprickan och då får man ont i ryggen och muskulaturen krampar i ryggen för att skydda disken. Man blir ofta sned pga att disken buktar, sk diskbuktning. Det är också ganska vanligt att ryggskott utlöses under natten. Ofta har man haft små känningar innan, men lika ofta inte känt någonting alls. "Felet" sitter såldedes inte i musklerna utan de spända musklerna är kroppens svar eller skydd av disken.
Disken kan ibland trycka på nervrötterna och ge ischias.

Ryggskott med buktning av disk åt vänster.
Snedheten beror på att musklerna krampar för att skydda disken.
På bilden har disken troligtvis buktat snett bak åt vänster. Musklerna krampar på
höger sida och en okunnig terapeut tror att felet är en låsning på höger sida.


Andra orsaker till ryggskott kan dock vara det som i vardagligt tal kallas "låsningar" dvs en eller flera leder har blivit blockerade, ofta av att musklerna krampar. Denna form av ryggskott är mindre vanligt än diskrelaterade ryggskott.

Undersökning vid ryggskott.
För att ta reda på vad som har hänt vid ett ryggskott börjat alltid en kiropraktorn eller sjukgymnasten med att ställa frågor (anamnes). Vid anamnesen skapar sig terapeuten sig en bild av möjliga orsaker som ligger till grund för den efterkommande undersökningen. Vid undersökningen utförs olika ortopediska och neurologiska tester samt andra led och muskelundersökningar.

Behandling av ryggskott
Behandling av ryggskott baserar sig alltid på den grundläggande orsaken. Det är därför undersökning och anamnes (frågor) är så viktigt.

- Eftersom ryggskott oftast är en diskskada så måste fokus ligga på disken, så att den eventuella buktning buktas tillbaka. Vid diskproblem engageras nästan alltid musklerna som spänner och låser ryggen. MDT-sjukgymnastiska övningar kan vara bra.

- Manipulationsbehandling vid ryggskott kan ofta ha en positiv effekt framför allt om låsningen är orsaken. Är disken orsaken är manipulation ett komplement till diskbehandlingen genom att minska trycket på disken. Viktigt att förstå att låsningarna oftast inte är ryggskottet utan ett försvar och ibland kan därför för tidig manipulation fövärra ett ryggskott.

- Träning som behandling på akut ryggskott är ofta ett dåligt val och ska snarare användas senare som förebyggande mot återfall.

- Antiinflammatiorisk medicin kan ibland vara bra som smärtlindring men behandlar inte orsaken till ett ryggskott. I många fall när smärtan är en vaningsignal på en buktande disk riskerar man att förvärra ryggskottet genom att man tar bort vaningssignalen dvs smärtan. Risken är då att man fortsätter överbelasta disken men förvärrande av ryggskottet.

Förebyggande behandling
Det viktigaste förebyggande vid ryggskott är en god ergonomi, dvs sitta och lyfta rätt på arbetet och i hemmet. Här bör terapeuten lägga tid, då en god ergonomi kan minska risken för ryggskott drastiskt.
Träning av ryggen kan också minska risken för återfall. Dock viktigt att förstå att utan en god ergonomi förlorar man mycket av den nytta en stabiliserande muskulatur ger.

En god sittställning är viktigt för att förebygga ryggskott.
En god sittställning är viktigt för att
förebygga ryggskott.


Röntgen vid ryggskott?
Att röntga vid ryggskott är nästan alltid onödigt. En vanlig slätröntgen säger inte så mycket och de mer avancerade röntgenmetoderna Datortomografi och Magnetröntgen visar oftast inte på något heller. I de fall då det visar på något har så gott som alltid terapeuten redan kommit fram till detta via anamnes och undersökning.

Vart ska jag vända mig?
I den svenska sjukgården finns tre yrken som arbetar med ryggskott och det är kiropraktorer, naprapater, MDT- sjukgymnaster och OMT-sjukgymnaster. Vad som är bäst kan jag inte svara på utan det skiljer sig mer på individnivå än yrkesprofession.

Ortped vid ryggskott?
En ortoped ska i första hand bedöma om patienten är lämplig för operation. Det är mycket sällan operation är aktuellt vid ryggskott och det är därför nästan allt onödigt att belasta sjukvården med onödiga ortopedbesök. Ortopederna har fullt upp med andra åkommor som lämpar sig för operation.


Kiropraktik Göteborg
Här kan du få en 40 min lång undersökning och behandling av Kristofer Eklund. Leg. Kiropraktor och Leg. sjukgymnast MDT-B ger en bredare syn på ditt besvär och högre kvalité på behandling och rehabilitering. Akuttider dagligen!

Öppettider för behandling
Mån-fre 8-18

Pris: 550 kr
Student: 450 kr